Morten er administrerende direktør og stifter af Q-Construction. Morten tegner virksomheden udadtil og har hovedansvaret for den overordnet ledelse af virksomheden og dennes drift, omsætning, resultater og overordnet økonomi i øvrigt. Han står også i spidsen for salgsdelen af byggeprojekter indtil tilbudsgivningen. Morten har været medlem af bestyrelsen siden 2006, og han fungerer som bindeled mellem bestyrelsen, ledelsen og medarbejderne.