Bo kom tilbage til Q-Construction i 2016 efter at have høstet erfaringer og uddannelse i branchen siden 2010, og er nu partner og produktionsdirektør hos Q-Construction, hvor han har fokus på udførelsesdelen.

Som produktionsdirektør er Bo ansvarlig for styring af Q-Constructions ressourcer og optimal gennemførelse af vores byggeprojekter til aftalte tid, økonomi og kvalitet. Bo er en del af ledergruppen og håndterer alt fra kontraktforhandlinger med bygherre til personaleledelse, hvor han er med til at sikre videndeling og læring i hele organisationen.

Bo er uddannet rørsmed og diplomingeniør. Han har 20 års erfaring i branchen som ingeniør, hvor han har været ansat i stillinger lige fra entrepriseleder til divisionschef. Bos fagligheder og store erfaring bidrager solidt til udviklingen af Q-Constructions.

I fritiden dyrker Bo motion – gerne i vandet, hvor den står på havsvømning, vinterbadning og dykning. Derudover arbejder han i bestyrelsen for andelsboligforeningen ABF Enghøj.