Idrætshal, Greve Gymnasium

Idrætshal


  • 20. februar 2019

Idrætshal, Greve Gymnasium 

BeliggenhedRådhusholmen 12, 2670 Greve

Bygherre: Mette Trangbæk Hammer, Greve Gymnasium

Bygherrerådgiver: Christian E. Olsen, Gymnasiefællesskabet

Bygherreleder: Martin Thingstrup Odgaard, TT Byggeledelse

Hovedentreprenør: Q-Construction A/S

Arkitekt: GPP / samarbejdspartner Faber & Have 

Ingeniør: ISC Rådgivende ingeniører

Anlægningssum: 26 mio. DKK.

År: 2016 - 2017

Beskrivelse: 

Idrætshallen er opført i stålrammer, et fladt tag og otte meter fra gulv til loft, der sørger for gode spilleforhold særligt til badminton og volleyball. Det er lavet hæve- og sænkevæg til opdeling af hallen og springgrav placeret under gulvet.

Projektet indeholder også omklædningsfaciliteter, fitnessområde og teorilokaler. Disse faciliteter er placeret i en L-form langs hallens syd- og vestside, hvilket giver optimale lysforhold samt sikrer direkte kontakt til de udendørs idrætsfaciliteter.

Udendørs er der en asfalteret basketballbane og torv, hvor skolens elever kan samles. Hallen er integreret i skolen med en gangbro, så det er muligt at komme tørskoet mellem skole og hal, og så sammenhængen mellem livet udenfor og indenfor skolen styrkes.

Projektet tager sit materialemæssige afsæt i det eksisterende gymnasiums teglstensfacader. Disse er videreført på den nye halvolumen i form af lodrette teglstensskiver i kombination med cortenstål, der giver et naturligt look med sin rødbrune glød og holder længere end andet stål. 

Den daglige drift af skolen er fortsat sideløbende med byggeprocessen.

 

  • Case Indhold:

    • Kultur og idræt
    • Stål og glas
  • Projektleder: