Mårslet Skole

feb 21, 2010

Kategori: Institution

Beskrivelse:

Tilføjelse af nyt afsnit for skolefritidsordningen (SFO) og det Pædagogiske Læringscenter (PLC) samt ombygning af eksisterende bibliotek til nyt musikrum. Yderligere tilvejebringes nye toilet og køkkenfaciliteter i den eksisterende SFO. Tilvejebringelsen af byggeruet er, at det lykkes at skabe et udtryk for tidssvarende skolebyggerier med fleksibiliteter, der åbner for fremtidige undervisningsmønstre og nye visioner.
Byggeriet opføres med en fleksibel bærende og stabiliserende stålkonstruktion suppleret med bagmursbetonelementer, der skal mures med røde teglsten. Byggeriet opføres, så det overholder bygningsreglementets krav om lavenergiklasse 2.
Der er lagt vægt på bygningsafsnittets rummelighed. Det virker udfordrende og varieret og som samtidig i sinbrug skaber nærhed og rum. Som virkemidler kan blandt andet nævnes læserør, amfiscene og hemse.

Kvm:  800 m2
Bygherre:  Århus Kommune Børn og Unge
Ingeniør: Rambøll Danmark A/S
Arkitekt: Skala Arkitekter A/S
Totalentrepenør: Q-Construction A/S
Årstal: 2009-2010
Beliggenhed: Testrupvej 4, 8320 Mårslet