Idrætshal, Greve Gymnasium

feb 21, 2017

Kategori: Institution

En moderne idrætshal til Greve Gymnasium 

Idrætshallen er opført i stålrammer, et fladt tag og otte meter fra gulv til loft, der sørger for gode spilleforhold særligt til badminton og volleyball. Det er lavet hæve- og sænkevæg til opdeling af hallen og springgrav placeret under gulvet.

Projektet indeholder også omklædningsfaciliteter, fitnessområde og teorilokaler. Disse faciliteter er placeret i en L-form langs hallens syd- og vestside, hvilket giver optimale lysforhold samt sikrer direkte kontakt til de udendørs idrætsfaciliteter.

Udendørs er der en asfalteret basketballbane og torv, hvor skolens elever kan samles. Hallen er integreret i skolen med en gangbro, så det er muligt at komme tørskoet mellem skole og hal, og så sammenhængen mellem livet udenfor og indenfor skolen styrkes.

Projektet tager sit materialemæssige afsæt i det eksisterende gymnasiums teglstensfacader. Disse er videreført på den nye halvolumen i form af lodrette teglstensskiver i kombination med cortenstål, der giver et naturligt look med sin rødbrune glød og holder længere end andet stål.

Den daglige drift af skolen er fortsat sideløbende med byggeprocessen.

Bygherre:  Mette Trangbæk Hammer, Greve Gymnasium
Ingeniør: ISC Rådgivende ingeniører
Arkitekt: GPP / samarbejdspartner Faber & Have
Hovedentrepenør: Q-Construction A/S
Årstal: 2016 – 2017
Beliggenhed: Rådhusholmen 12, 2670 Greve