Vi tilbyder en tryg og god oplevelse af byggeri

Boligbyggeri

Som hoved- eller totalentreprenør løfter vi ansvaret for, at dit boligprojekt kommer i mål til aftalt tid, økonomi og kvalitet. Vi bygger primært for den professionelle bygherre i den private og almene sektor, hvor vi tager hånd om alt fra unikke boligløsninger til standardiserede boligkomplekser af forskellige størrelser og kompleksitet, hvad end det drejer sig om etageboliger eller tæt/lav boligprojekter. Vi mener, at tidlig involvering, sparring og forventningsafstemning i en god dialog er fundamentet for en god oplevelse af byggeri og bygherres investering. Derfor lægger vi meget energi i de første faser af byggeriet lige fra bygherres første udviklingstanker til det sidste projekterede punktum.

I tæt dialog kan vi tilbyde dig en sparringspartner, der kan deltage i hele processen fra det, f.eks. omkring grundkøb og dialog om lokalplan, til en færdigudviklet nybygget ejendom. Vi hjælper dig med at få planlagt processen optimalt fra start til slut, med et stærkt kombineret fokus på både den kommercielle og den byggetekniske del af processen, samt en løbende sparring om f.eks. ejendomsjura, finansieringsmuligheder, udlejning/lejeniveauer, afkastkrav, slutværdi mv.

Erhvervsbyggeri

Som hoved- eller totalentreprenør skaber vi inspirerende rum for arbejdspladser i forskellige størrelser. Her strækker vores erfaring med erhvervsbyggeri sig over rum til kontor, lager og retailbutikker – også i kombination med boliger. Vores samarbejde om erhvervsbyggeri starter oftest i den tidlige idéfase og fortsætter til bygherres behov er opfyldt og bygningen er klar til brug.

Vi tager gerne del i dialogen direkte med brugere eller lejere for at gøre processen frem mod ibrugtagning smidig for alle involverede parter. Vi arbejder altid projektorienteret og sammensætter det rette kompetente team til det enkelte erhvervsbyggeri.

Institutioner

For den offentlige bygherre bygger vi fremtidens moderne institutioner, f.eks. skoler og idrætshaller.

Vi har kompetencerne in-house til at styre processen fra den første idé opstår til den sidste skrue er sat i. De bedste rammer for vores børn og unges læringsmiljø og aktiv udfoldelse starter allerede i den tidlige dialog. Vi sikrer bygbare løsninger, der skaber sunde og gode oplevelser for brugere og beboere.

Som en moderne entreprenør har vi fokus på bæredygtighed inden for byggeriet. Vi kan derfor tilbyde vores kunder og samarbejdspartnere en god grøn oplevelse ved adgang til direkte sparring med vor egen in-house DGNB-konsulent.

Skal vi tage hånd om dit byggeprojekt fra idé til indflytningsklart byggeri?

Kontakt

Thomas Bay

+45 22 74 08 66 // tb@q-c.dk

Vores værdier

w

Kundefokuseret

Ansvarsfulde

Positive

Udviklende