“There is no planet B”.

Sådan lød det, da Bæredygtighedsekspert Hanne Tine Ring Hansen sparkede partnerdagen om bæredygtighed i byggeriet i gang torsdag før stor bededag. Faktisk kommer 43 % af Danmarks CO2 udledning fra bygninger og byggeri. Derfor er det vigtigt, at vi sammen i en tidlig dialog træffer bæredygtige valg både når det gælder arkitektur, tekniske løsninger, materialer og byggeprocessen.

Hanne foldede de enkelte dele af DGNB ud og kom med konkrete eksempler på, hvordan vi træffer bæredygtige valg i byggeriet. Det strækker sig over alt fra cykelparkering og græs på taget til akustik og genbrug af den jord, vi bygger på. Valg, der ikke kun gavner miljøet, men også imødekommer brugernes efterspørgsel og øger bygningens værdi.

Bæredygtighed handler om at finde den balance, der giver mening for en. For os gav det mening at hive en halv dag ud af kalenderen og blive klogere på bæredygtighed i byggeriet i en god dialog sammen med vores Q-llegaer, kunder og samarbejdspartnere. Med vores egen in-house DGNB konsulent står vi klar til at tage dialogen, finde de bæredygtige løsninger og føre dem ud i livet sammen med kunder og samarbejdspartnere.

Vi vil gerne takke oplægsholder Hanne og alle deltagere til partnerdagen for en god grøn oplevelse og de pæne ord, vi fik med på vejen.