I takt med Q-Construction vækst tager vi hånd om flere og flere større byggeprojekter i den private, almene og offentlige sektor. På denne udviklingsrejse må vi erkende, at afdelingen for mindre renoveringer og indeklima er for forskellig fra vores primære forretningsområde. Det er bl.a. svært at implementere en form for ensartethed i processer, drejeborg, økonomistyring mv. for både nybyg og renovering af større projekter samt mindre renoverings- og indeklima sager, da de håndteres vidt forskellige måder.

Derfor har vi valgt at sælge afdelingen og i den forbindelse fik vores divisionschef Rune Berg Henriksen tilbuddet som den første. Rune har i sin tid selv opstartet og drevet renovering og indeklima, inden han solgte sit firma til Bolind, hvorfra Q-Construction senere hen opkøbte forretningsområdet. Det er derfor glædeligt, at Rune gerne vil overtage afdelingen og starte selvstændigt op igen pr. 1/7.

Med i købet overtager Rune også vores dedikerede og kompetente medarbejdere Thomas Lindberg Dam og Mark Aalkjær Bjørneboe. Vi ønsker en god oplevelse af overdragelsen og at hjælpe Rune godt i gang med det nye firma. Derfor vil projekter, som starter op allerede i Juni måned, blive startet op i Runes selskab, RIK Byg A/S.

Vi i Q-Construction vil gerne benytte lejligheden til at sige tusind tak til teamet i renovering og indeklima for samarbejdet, indsatsen i Q i denne omgang samt gode Q-llega oplevelser, og vi ønsker god vind i sejlene hos RIK Byg A/S.