Mød vores fire nye praktikanter på Sjælland

feb 13, 2019 | Nyheder

På vores sjællandske byggeprojekter får vi fornøjelse af fire dedikerede bygningskonstruktørstuderende, der tager et praktikophold hos os i forårssemesteret 2019. Det glæder os at byde velkommen til (fra venstre side af billedet) Rolf, Maged, Hamid og Qhosha.

Rolf Henriksen, Praktikant på Vejleåparken

Som praktikant bliver Rolf en del af byggeledelsen på Vejleåparken, hvor han skal bidrage med bl.a. planlægning af udførelsen, udarbejdelse af hovedtidsplan, granskning af det projekteret materiale og etablering af byggepladsen.

Rolf har uddannelse og flere års erfaring som håndværker på CV’et, som han vil inddrage, når hverdagens små udfordringer på pladsen skal løses. I rollen som bygningskonstruktør motiveres Rolf af at gå fra idé til virkelighed og være med til at præge samt fremproducere et produkt, mennesker kan drage nytte af i fremtiden. I praktikken ser Rolf frem til at få indsigt Q-Constructions hverdag og processer samt få indarbejdet nogle gode solide strukturer og fremgangsmetoder, han kan bruge i sin fremadrettede karriere. Rolf vil bidrage til den gode oplevelse ved at møde velforberedt og med et smil på læben.

For Rolf var det Q-Constructions vækst de seneste par år, udvikling på det sjællandske marked og en stabil grundkerne i strukturen, der tiltrak ham.

Maged Masri, Praktikant på Fuglebakkekollegiet 

Som praktikant bliver Maged en del af byggeledelsen på Fuglebakkekollegiet, der befinder sig i opstartsfasen. Her skal Maged særligt bidrage til etablering af byggepladsen samt kvalitetssikring, tilsyn og koordinering af montageelementer.

Maged har uddannelse og 5 års erfaring som assisterende ingeniør med i bagagen. Den erfaring vil han tage med sig, når han skal lære byggebranchen og opgaverne at kende fra konstruktørens side. I løbet af praktikken ser Maged frem til at bruge sin viden i praksis og se, hvordan det stemmer overens med arbejdet på byggepladsen.

Maged blev tiltrukket af Q-Constructions størrelse og opgavemuligheder i praktikken, hvor han forventer at lære, hvad der skal til for at blive projektleder på konstruktørsiden.

Hamid Al-Jawahiri, Praktikant på Tycho Brahes Allé

Hamid har en gymnasial baggrund og lidt over 1 års erfaring som ufaglært håndværker/arbejdsmand med i værktøjskassen. Som praktikant bliver Hamid en del af byggeledelsen på Tycho Brahes Allé, hvor han bl.a. skal bidrage med koordinering af sikkerhed og sundhed på byggepladsen, indkøb af underentrepriser samt koordinering, tilsyn og kvalitetssikring af UE’er.

Hamid er motiveret af en stor interesse for byggeri og glæder sig til at lære byggeprocesser endnu bedre at kende. Han er en positiv fyr, der vil bidrage med en god oplevelse ved at smitte andre med glæde på byggepladsen, da det også smitter af på ham. Derudover er Hamid en meget dedikeret bygningskonstruktørstuderende, der gerne fritidslæser om emner indenfor byggeriet. Hamid ser frem til at få nye relationer, praktisere de kompetencer, han har lært fra skolebænken, og tilegne sig den viden, der skal til for at blive en kompetent byggeleder.

For Hamid lød Q-Construction som en spændende og moderne entreprenørvirksomhed i udvikling med en vision, der tiltrak Hamid.

Qhosha Ramajoana Vad, Praktikant på Kongeskrænten

Som praktikant bliver Qhosha en del af byggeledelsen på Kongeskrænten, hvor hun bl.a. skal bidrage med kvalitetssikring samt koordinering og styring af flere forskellige UE’er.

I løbet af praktikken kommer Qhosha til at få erfaring med både opstart- og afleveringsfasen, da Kongeskrænten befinder sig i overgangen mellem aflevering af første etape og opstart af anden etape. Her ser Qhosha frem til at omsætte hendes viden fra skolen til arbejdet på byggepladsen. Qhosha vil give en god oplevelse ved at bidrage til tryghed og sikkerhed på byggepladsen.

For Qhosha faldt valget på Q-Construction qua vores størrelse, hvor hun sætter pris på tætte kollegiale relationer og muligheden for at afprøve flere forskellige arbejdsopgaver og værktøjer.

Vi i Q-Construction ser frem til samarbejdet.