Vi gentager den gode oplevelse, og inviterer endnu engang kunder og samarbejdspartnere til en gratis partnerdag. Denne gang kridter vi den grønne bane op, når vi prøver at afmystificere DGNB og bæredygtighed i byggeriet.

Samfundet omkring os bliver mere bæredygtig. Det samme gælder byggeriet. Som en moderne entreprenør har vi i Q-Construction fokus på bæredygtighed i byggeriet. Et af de bæredygtige skridt, vi har taget, er at få vores egen in-house DGNB-konsulent, så vi kan tilbyde vore kunder og samarbejdspartnere en god grøn oplevelse via direkte sparring om bæredygtigt byggeri. Dét vil vi kort komme ind på til partnerdagen.

Vi overlader også scenen til en ekstern gæstetaler, der vil kaste lidt klarere lys over tankegangen indenfor bæredygtighed i byggeriet ud fra miljømæssige, sociale, økonomiske og kommercielle aspekter.

Torsdag d. 16. maj kl. 12.30-16.00 dækker vi op til en god grøn oplevelse i København, og du kan allerede nu sikre dig en plads ved at sende en mail til ct@q-c.dk.

Nærmere info om det fulde program og lokation følger snarest.

Vi ses til en god oplevelse.