Vi giver Jetsmark Idrætscenter et kæmpe løft i form af en gennemgribende modernisering samt en ny tilbygning. Vi har revet eksisterende omklædningsrum ned og bygget nye, større omklædningsrum, som nu er taget i brug af svømmere, fodboldspillere og gymnaster. Samtidig har vi skiftet taget på svømmehal og hal A, og ryddet idrætscenterets fitness, cafe og hovedindgang.

I denne uge var der stor opbakning fra lokale ildsjæle og idrætsforeningerne, da bygherre tog det første spadestik på næste del af projektet. Her opbygger vi et nyt moderne fitness, cafe-område og foyer, som bliver centerets hjerterum. Etapen byder også på en ny tilbygning, der rummer et nyt spring- og motorikcenter, en ny klinik for fysioterapi og nye omklædningsrum til svømmehallen. Når projektet er færdigt, fremstår Jetsmark Idrætscenter som et moderne og akitektonisk flagskib i den Nordjyske idrætsverden.

Jetsmark Idrætscenter er altid i bevægelse og er et væsentligt samlingspunkt i lokalområdet, derfor vil aktiviteter og driften af centret fortsætte så vidt muligt side om side med byggeriet.

I samarbejde med P+P arkitekter, Hamiconsult og Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniørfirma ser vi i Q-Construction frem til at give bygherre Jetsmark Idrætscenter og lokalområdet en god oplevelse.