Der var stor opbakning, da bygherre OK Fonden officielt tog det første spadestik på Bavne Ager i Gilleleje i går. Her bygger vi 24 seniorboliger, 16 ældrevenlige boliger og et fælleshus ved siden af det nye plejecenter på Bavne Ager i Gilleleje. Der blev taget et trefoldigt første spadestik på de 16 ældrevenlige boliger af Borgmesteren i Gribskov Kommune, direktøren i OK Fonden samt en af de kommende beboere. Derudover er fundamentet allerede støbt på de 24 seniorboliger og fælleshuset, og snart rejser vi de første elementer på projektet, der rummer et samlet areal på ca. 3.320 kvm.

De 40 boliger og fælleshuset bliver en integreret del af Bavne Ager, som er et moderne boligområde med nye fællesskaber og en helt særlig tryghed. Kombinationen med senior- og plejeboliger betyder, at beboerne får mulighed for at blive i deres private bolig livet ud. Derfor bygger vi boligerne med fokus på hjemlighed. Det gør vi blandt andet ved at inddrage de kommende beboere i valg af indretning og materialer.

Seniorbofællesskab er blevet en attraktiv boform, hvor man får et fællesskab med ligesindede. Projektet i Bavne Ager støtter op om netop sådan et fællesskab. Her er tryghed, godt naboskab og det sociale element i højsædet. Derfor skal fælleshuset danne ramme om mange hyggelige aktiviteter som fællesspisning, kortspil og musik. Fælleshuset indtager pladsen i et gårdrum, der bliver indrettet med terrasser, petanquebane og frugttræer.

Når projektet står færdigt, vil det samlede udtryk være en landsby med små huse, gadekær og grønne mellemrum. Her vil plejecentret, seniorbofællesskabet og de ældrevenlige boliger hænge sammen som en trekløver i et sammenhængende parkområde, hvor stier skaber forbindelser på tværs.

I Q-Construction ser vi frem til at give bygherre og de kommende beboere en god oplevelse i samarbejde med P+P Arkitekter, Vita Ingeniører og MBYland.