Vi søger en tilbudsleder med erfaring fra byggepladsen

Da vi oplever en stigende efterspørgsel på tidlig involvering i kommende byggeprojekter, søger vi en tilbudsleder, der kan deltage aktivt i optimeringsprocessen, og udarbejde tilbud på disse byggeprojekter i et tæt samarbejde med vores eksisterende tilbudsafdeling.

Om stillingen
Med en kombination af din teoretiske og praktiske viden, forstår du at udarbejde det rette prisoverslag i den tidligste fase, for senere at konvertere dette til et holdbart og konkurrencedygtigt totalentreprise tilbud. Du rådgiver bygherre i processen og udformer gerne forslag til besparelser, kvalitet og alternative løsninger. I processen sparrer du med vores erfarne projekteringsafdeling og tilbudschefen, og du formår at få projektet kørt i hus.

Dine arbejdsopgaver favner over, at:

 • Udarbejde og effektuere tilbudsstrategi for den enkelte sag i tæt samarbejde med salgsorganisationen
 • Udarbejde udbudsmateriale til underentreprenører
 • Indhente og kvalificere tilbud fra underentreprenører og leverandører til optimal afdækning af tilbudssum
 • Opmåle mængder og gennemføre kalkuler
 • Sammensætte og optimere tilbuddet til review og endelig godkendelse ved direktion/tilbudschef forud for fremsendelse til bygherre
 • Medvirke i indledende optimeringsaktiviteter samt kontraktforhandlinger med bygherre
 • Sikre, at de for tilbudssagen relevante informationer samles, evalueres, optimeres og fremlægges for bygherre rettidigt i samarbejde med QC’s salg- og udviklingsafdeling o.a. relevante parter
 • Overdrage underskrevne projekter til produktionen, og fungere som et bindeled, der kan sikre en optimal overgang fra tilbud til produktion
 • Følge op på om nøgletal fra kalkule er tidssvarende og korrekte
 • Supportere produktionen i indkøbsfasen

Arbejdsopgaverne stiller store krav til initiativ, købmandskab, økonomisk forståelse, forhandlingsevne samt faglig- og menneskelig indsigt.

Stillingen er fast og med base på hovedkontoret i Aarhus med reference til tilbudschefen.

Din baggrund og kompetencer

Du har en byggeteknisk baggrund og har som minimum nogle års erfaring som entreprise- eller projektleder på byggepladsen. Du har formentlig senere udskiftet byggepladsen med tilbudsafdelingen og har derigennem opnået stor erfaring med tilbudsfasen, så du selvstændigt kan udarbejde en kalkulation, der holder og er konkurrencedygtig i markedet. Du har kendskab til hele processen fra konkretiseringsfasen til aflevering af et færdigt byggeri, og du er klar til at tage ansvar, sætte kunden i fokus og bidrage til en positiv stemning fra første dag.

Derudover er du som person:

 • Kreativ ift. optimeringsmuligheder
 • Forudseende og proaktiv
 • Løsningsorienteret
 • Beslutningsdygtig
 • Forhandlingsvillig
 • Tillidsfuld
 • Samarbejdsvillig

Om Q-Construction

I Q-Construction har vi en vision om, at vi med afsæt i glade, dedikerede og kompetente medarbejdere vil være den mest attraktive og moderne entreprenørvirksomhed i Danmark. Som total- eller hovedentreprenør bygger vi for professionelle bygherrer i den private, almene og offentlige sektor. Vi har igennem de seneste år oplevet en kraftig vækst i antallet af kundereferencer og medarbejdere samt udvidelse af forretningsområder og lokaler. Vores vækstrejse er bl.a. blevet belønnet med en Børsen Gazelle to år i streg.

Som arbejdsplads har vi en uformel omgangstone, korte beslutningsveje og et godt Q-llega sammenhold, der styrkes gennem flere sociale arrangementer i løbet af året. Og vi er netop blevet certificeret som et Great Place To Work. I Q-Construction skaber og fejrer vi succes sammen, og vi arbejder dagligt ud fra missionen om at sikre en tryg og god oplevelse af byggeri.

Vi tilbyder

 • Et meningsfuldt og udfordrende job i en spændende virksomhed i vækst
 • Et godt arbejdsmiljø
 • Et stærkt socialt sammenhold på tværs af organisationen
 • Gagepakke tilsvarende dine kvalifikationer

Lyder det som noget for dig?

Så hører vi meget gerne fra dig. Salgs- og Udviklingschef Thomas Bay står for rekrutteringen og kan kontaktes på 22 74 08 66 for eventuelle spørgsmål. Du kan sende din ansøgning og dit CV afsted via nedenstående kontaktknap.

Ansøgning og ansættelse: snarest muligt